Flight for petra

*Geplande oversteek 23 September 2017*

Live te volgen via deze site!

homef4p.png

Doelstellingen van Flight for Petra.

 

De Stichting heeft ten doel:

- het, zowel op financieel als moreel vlak,  ondersteunen van  Petra in haar strijd tegen de in

Nederland nog niet op reguliere wijze behandelbare tumor als gevolg van hersen kanker;

- het (doen) verhogen van de kennis over reguliere en alternatieve behandelingen tegen kanker en in het bijzonder de zeer agressieve

glioblastoom graad 4, het faciliteren van onderzoeken hier omtrent waar mogelijk en

het vergroten van de bewustwording bij het grote publiek,

en voorts al het geen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort

en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

 Alle stappen/ ervaringen zullen duidelijk en openbaar gesteld worden zodat een ieder die daar behoefte aan heeft wetenschap uit kan halen.

 

Uw steun hier toe is hard nodig, dit kan doormiddel van uw gift te doen TNV.

Stichting  Flight for Petra 

NL43 INGB 0007757112 

 

de stichting staat ingeschreven bij de KVK onder nummer : 68658427

 

Voor vragen kunt u mail sturen naar : stichtingf4p@gmail.com